KK
Ми завжди на зв'язку у соцмережах:  
 
       
 
Facebook instagramm youtube  

Багатоканальний:
048 737 61 71
 
Продажi та консультації з турів.
+380504161223
 
Продажі квитків:
Міжнародна практика студентів:
 
+380503916050


email E-mail
 
Загальні питання:
info3
 
Бронювання турів:
zayavka4
 
Бронювання квитків:
bus
 
Індивідуальні запити:
book4
 
Дитячий та молодіжний відпочинок, фестивалі:
festival4
 
       

 

    ОПЛАТИТИ

visa mastercard

Новости

13 Июня 2023УВАГА! Інформації про забруднення узбережжя Болгарії після руйнування греблі немає!

У зв'язку з інцидентом на греблі "Нова Каховка" в Україні та побоюваннями турист ...

Все новости
'
Главная Туристам Страхование

Страхование

Компания "Европейское туристическое страхование"

 

Офіційне повідомлення про внесення змін до умов страхування з 01.07.2020

03 червень 2020

Шановні Клієнти та Партнери!

З метою захисту інтересів громадян України, які планують туристичні та ділові подорожі за кордон або по території України, страхова компанія ПрАТ «Європейське туристичне страхування» повідомляє про внесення змін в умови страхування, а саме:

1. В частині страхування медичних витрат та від нещасного випадку

    1.1. Без збільшення вартості страхування до переліку ризиків програми А  включено ризик «відшкодування медичних витрат, здійснених на діагностування та лікування Застрахованої особи на COVID-19».

    Відшкодування витрат здійснюється в межах страхової суми по полісу.

   1.2. Витрати на перебування Застрахованої особи на самоізоляції, карантині або обсервації під час перебування у подорожі без підтвердження діагнозу COVID-19 умовами страхування не покриваються.

    1.3. Витрати на повернення Застрахованої особи з країни подорожі до місця постійного перебування (проживання) після закінчення самоізоляції, карантину або обсервації без підтвердження діагнозу COVID-19 умовами страхування не покриваються

    1.4. Витрати на повернення Застрахованої особи з країни подорожі до місця постійного перебування після закінчення стаціонарного лікування Застрахованої особи з діагнозом COVID-19 покривається умовами страхування програми В.

2. В частині страхування фінансових ризиків

    2.1. Договір страхування з умовами «Відміна/переривання подорожі» може бути укладений не менше ніж за 7 днів до початку подорожі.

    2.2. До переліку випадків, які можуть бути причинами відмови від подорожі або переривання подорожі, додано «Лабораторно підтверджене захворювання Застрахованої особи на COVID-19».

    2.3. Обсервація, самоізоляція Застрахованої особи, як до так і після початку подорожі, через контакт з хворим на COVID-19, без встановлення Застрахованій особі діагнозу COVID-19, не будуть визнаватися страховими випадками, а навпаки додані у виключення з них.

    2.4. Переривання подорожі внаслідок відмови Застрахованій особі у в’їзді в країну призначення буде визнаватися страховим випадком за умови, якщо така відмова мотивована підозрою органів влади країни подорожі на незаконну трудову міграцію Застрахованої особи або підозрою наявності у Застрахованої особи захворювання COVID-19, якщо цей діагноз буде лабораторно підтверджений висновком ПЛР-тесту в Україні, який в свою чергу має бути пройдений не пізніше 3 (трьох) днів після повернення до місця постійного перебування (проживання).

Зазначені вище зміни вступають в силу по договорам страхування укладеним починаючи з 01 липня 2020 року.

Правління ПрАТ «ЄТС»

 

 

Комплексное страхование путешествующих за границей Украины

Комплексное страхование путешествующих за границей Украины обеспечивает комплексную личную и имущественную защиту путешественника во время поездок заграницу и является одним из документов, необходимых для получения въездной визы в большинство государств Мира, а также включает в себя обязательные виды страхования, наличие которых требуют Закон Украины «О туризме».

Договор комплексного страхования путешествующих за границей Украины включает следующие виды страхования:

1. Страхование медицинских расходов.

2. Страхование от несчастных случаев.

3. Страхование гражданской ответственности за ущерб, причиненный имуществу, здоровью или жизни 3-х лиц.

4. Страхование финансовых рисков, связанных с отказом от поездки или ее прерыванием.

5. Страхование багажа.


- Страхование медицинских расходов - позволяет Застрахованному лицу получать экстренную медицинскую помощь за границей, вследствие внезапного заболевания или несчастного случая.

- Страхование от несчастных случаев - позволяет Застрахованным лицам получить денежную компенсацию в результате несчастных случаев, которые произошли во время путешествия.

- Страхование гражданской ответственности - предусматривает цивилизованное разрешение конфликтных ситуаций в суде, юридическую помощь застрахованному лицу и возмещение ущерба, причиненного имуществу или здоровью третьих лиц неумышленными действиями застрахованного лица. Возмещение ущерба - это выплата денежной суммы, которая компенсирует причиненный ущерб. Сумма возмещения определяется судом или, непосредственно, самими пострадавшими-3-ми лицами.
- Страхование финансовых рисков, связанных с отказом или прерыванием туристической поездки -

позволяет Застрахованному лицу избежать финансовых потерь в случае отказа от ранее забронированной, и оплаченной туристической поездки, а так же, вследствие ее досрочного прерывания, по различным непредвиденным объективным причинам.

- Страхование багажа - обеспечивает владельцу застрахованного багажа компенсацию ущерба, причиненного багажу, вследствие порчи во время перелета, кражи, утери, например, из-за ошибочной перевозки в другую страну, а также в результате других причин.

Примечание:

Договора страхования финансовых рисков, страхования гражданской ответственности за ущерб жизни, здоровью или имуществу 3-х лиц и страхования багажа Вы можете заключить только вместе с договором страхования медицинских расходов и от несчастных случаев.

      Причины отказа  в страховой выплате

Общими причинами, вследствие наступления которых Страховая компания может отказать в страховойвыплате, являются:

1. намеренные действия Застрахованного лица, направленные на наступления страхового случая,

2. несвоевременное уведомление о наступлении страхового случая без уважительных на это причин;

3. период реабилитационного лечения;

Не считаются страховыми случаями события, которые произошли вследствие:

4. общественных волнений, забастовок или официально объявленного чрезвычайного положения;

5. совершения самоубийства или покушения на самоубийство Застрахованным лицом;

6. причин, возникших в результате употребления алкоголя, наркотических или токсичных веществ;

7. войны (объявленная или непровозглашенная), боевых или военных действий;

8. выполнение Застрахованным лицом любого вида физической работы, занятие профессиональным спортом или активным (спортивным) отдыхом, таким как: альпинизм, подводное плавание, спелеология, спортивные прыжки в воду, любые формы полетов, зимние виды спорта, участие в соревнованиях, автогонках, если такие риски не были оплачены дополнительной страховой премией.

По страхованию медицинских расходов

Страховая компания не оплачивает и не возмещает стоимость лечения и услуг, связанных с такими заболеваниями и событиями, как:

1. хронические заболевания, врожденные аномалии (недостатки развития), деформации и хромосомные

нарушения;

2. новообразования, болезни эндокринной системы;

3. нервные заболевания (кроме невритов), психические заболевания, а также связанные с ними травматические

повреждения;

4. венерические заболевания, иммунодефицитное состояние, СПИД;

5. болезни крови и кроветворных органов;

6. беременность (за исключением внематочной беременности), роды, прерывание беременности;

7. заболевания и расстройства, кроме острого заболевания, органов слуха;

8. грибковые и дерматологические болезни, аллергический дерматит, солнечные ожоги первой и второй степени;

9. услуги и лечение, которые можно отложить до возвращения из путешествия;

10. на продолжение лечения Застрахованного лица после его возвращения к месту постоянного проживания.

По страхованию от несчастного случая

Страховая компания не производит выплатупо таким причинам:

1. Любые заболевания, за исключением столбняка и бешенства,

2. Смерть вследствие заболевания.

По страхованию гражданской ответственности не возмещаютсятакие расходы, ущерб, убытки:

1. убытки или расходы, осуществленные Застрахованным лицом преднамеренно самостоятельно или в сговоре с третьим лицом;

2. убытки, связанные с договорной, хозяйственной и уголовной ответственностью Застрахованного лица перед третьими лицами;

3. ущербы или убытки, причиненные Застрахованным лицом во время управления любым транспортным средством;

4. ущербы или убытки, причиненные членам семьи Застрахованного лица;

5. штраф, пеня или другие финансовые санкции, не являющиеся прямым следствием нанесенного вреда здоровью или убытков имуществу третьих лиц

6. ущербы или убытки, причиненные при участии в спортивных соревнованиях и в процессе подготовки к ним;

7. моральный ущерб, а также ущерб, причиненный имиджу или репутации третьих лиц.

По страхованию финансовых рисков, связанных с отказом от туристической поездки или досрочным ее прерыванием, Страховая компания может отказать в выплатеесли:

1. такое путешествие было противопоказано Застрахованному лицу по состоянию здоровья;

2. причиной отмены или прерывания путешествия являются любые другие события, кроме указанных в пунктах 30 – 34 Программы страхования.

По страхованию багажа

Страховая компания не возмещает убыткивследствие таких причин:

1. задержка в доставке багажа в страну временного пребывания до 6 часов;

2. электрические или механические неисправности аудио- или видеоаппаратуры, и т.п.;

3. бой или повреждения хрупких предметов;

4. убыток, причиненный любыми жидкостями, которые перевозятся в багаже;

5. повреждение или потеря спортивного инвентаря, которые произошли во время пользования указанным инвентарем;

6. непринятие Застрахованным лицом доступных ему мер по предупреждению или уменьшению размера убытков.

Действие Договора не распространяется на:

7. меховые изделия, украшения, печатающие устройства, кино, фото, видеоаппаратура, ноутбуки, мобильные телефоны и пр., а так же любые принадлежности к ним;

8. деньги, ценности, ценные бумаги;

9. драгоценные металлы, драгоценные и полудрагоценные камни;

10. антикварное и уникальное изделия, произведения искусства и предметы коллекций;

11. рукописи, планы, схемы, чертежи, модели, деловые бумаги;

12. любые виды протезов, контактные линзы;

13. наручные и карманные часы.

Примечание.

Страхование вышеуказанных предметов осуществляется отдельным договором, не входящим в договор комплексного страхования.

      Комплексное страхование путешествующих за границей Украины

? На что обратить внимание при заключении договора комплексного страхования

По Закону Украины «О туризме» страхование медицинских расходов и страхование от несчастного случая во время туристической поездки являются обязательными.

- Договор страхование медицинских расходов.

При заключении договора обратите внимание на размер страховой суммы: Консульские службы Посольств, стран Шенгенского договоратребуют, чтобы страховая сумма по страхованию медицинских расходов была не менее 30 000 еврона каждого Застрахованного. При поездках в Америку, Канаду, Австралию, Япониюмы рекомендуем Вам использовать страховую сумму не менее $50 000,в связи с тем, что медицинские и др. услуги в этих странах стоят дороже, чем в Европейских и Азиатских странах. Если Вы планируете провести свой отдых активно,например, кататься на горных лыжах, санях, коньках, мотоциклах, водных лыжах, заниматься дайвингом, принять участие в соревнованиях по пляжному волейболу, футболу и пр., Вам

необходимо поставить об этом в известность страховую компанию или туроператора, чтобы они учли это при оформлении договора страхования. Полис, покрывающий убытки, связанные с занятием активным отдыхом будет стоить дороже. В противном случае, Вам может быть отказано в выплате.

- Договор страхования от несчастных случаев.

Если во время туристической поездки с Вами произойдет несчастный случай,вследствие которого Вы травмировались, получили ожоги, обморожения, переломы и т.п.,то в зависимости от степени тяжести страхового случая, Вы будете иметь право на получение соответствующей денежной выплаты. Размер выплаты определяется % от страховой суммы, поэтому, обратите внимание, чем выше страховая сумма, тем большую денежную выплату Вы можете получить.

- Договор страхования финансовых рисков.

Заключив этот договор, Вы можете избежать финансовых потерь, вследствие отказа или прерывания туристической поездки. Причины отказа от поездки могут быть самые разные, например, отказ консульских служб во въездной визе, несчастные случаи, болезнь Застрахованного и его близких родственников, стихийные бедствия,

проблемы с имуществом и пр.

Для получения страхового возмещения Вам достаточно будет предъявить свой полис, договор на оказание туристических услуг с туроператором и документ об оплате стоимости туристической поездки.

- Договор страхования гражданской ответственности за ущерб жизни, здоровью, имуществу 3-х лиц.

Заключив этот договор, Вы будете иметь право на получение юридическо-правовойзащиты своих интересовза границей, при поездках в страны, чьи Законы можете нарушить по незнанию, либо в случае причинения вреда здоровью окружающих илиих имуществупо неосторожности. Так, при занятиях активным отдыхом, например

катанием на лыжах, велика вероятность попадания в ситуацию (столкновение, падение), повлекшую травмы или порчу имущества 3-х лиц, в.т.ч. арендованного спортивного инвентаря. Предъявление финансовой претензии в этих случаях - обычная практика, особенно в высокоразвитых странах Европы.

- Договор страхования багажа

Заключив этот договор, Вы имеете право на получение денежной компенсации в случае порчи или полного уничтожения Вашего имущества по вине перевозчика (например, авиакомпании) или противоправных действий 3-х лиц. Так Вы сможете компенсировать расходы на восстановление проездных документов, приобретение товаров первой необходимости и даже получить финансовую помощь при утере платежных средств.

!!! Франшиза

Обратите внимание, что в некоторых из видов комплексного страхования присутствует франшиза. Это часть убытка, которую не возмещает страховая компания.

     Программа комплексного страхования путешествующих за границей Украины

Страхование медицинских расходов

Программа А

1. организация и оплата стоимости услуг скорой (неотложной) помощи на месте вызова; 100 %

2. организация и оплата стоимости услуг по медицинскому обслуживанию и лечению в амбулаторно- поликлинических условиях; 100 %

3. организация и оплата стоимости услуг, связанных со стационарным лечением; 100 %

4. оплата стоимости медикаментов, предназначенных для неотложного лечения, или компенсация расходов в случае самостоятельной покупки в аптеке назначенных врачом медикаментов 100 %

5. оплата стоимости неотложной стоматологической помощи; 1%

6. организация (при необходимости) и оплата стоимости услуг по транспортировке пострадавшего Застрахованного лица в лечебное учреждение 100 %

7. организация и оплата лечения застрахованного лица в стационаре сроком до 15 суток после окончания периода страхования, если это необходимо по медицинским показаниям; 100%

8. организация и оплата стоимости комплекса услуг, связанных с транспортировкой и медицинским сопровождением Застрахованного лица из-за границы до лечебного учреждения, ближайшего к месту постоянного жительства; 100 %

9. организация и оплата стоимости комплекса услуг по транспортировке тела (репатриация) Застрахованного лица к месту его предыдущего постоянного проживания; 100 %

10. оплата стоимости ритуальных услуг по захоронению тела Застрахованного лица в стране по месту смерти; 10 %

11. компенсация стоимости услуг телефонной связи застрахованного лица или лица, представляющего его интересы, со Страховщиком по поводу сообщения о страховом случае 100 EURO/USD

Программа В - включает в себя условия Программы А, а также:мма В - включает в рограммы А, а 12. организация и оплата транспортировки Застрахованного лица экономическим классом в страну постоянного проживания после лечения в стационаре по окончании периода страхования. эконом-класс

13. оплата расходов на пребывание Застрахованного лица за границей после окончания срока действия Договора на срок не более 5 суток, если ее возвращения в страну постоянного проживания невозможно сразу после выписки из больницы75 EURO/USD в сутки, 375 EURO/USD всего

14. оплата расходов на проживание в гостинице одного спутника Застрахованного лица за границей после окончания срока действия Договора сроком не более 5 суток, если Застрахованное лицо находится настационарном лечении 75 EURO/USD в сутки,  375 EURO/USD всего

15. компенсация стоимости проезда экономическим классом в оба конца и стоимости проживания в гостинице сроком до 5-ти суток для одного из совершеннолетних близких родственников Застрахованного лица, если продолжительность ее лечения в стационаре в стране временного пребывания превышает 5 суток эконом-класс 75 EURO/USD в сутки,    375 EURO/USD всего

16. организация, оплата расходов на досрочное возвращение в страну постоянного проживания и, при необходимости, сопровождение детей застрахованного лица в возрасте до 16 лет в случае его госпитализации или смерти эконом-класс

17. оплата стоимости проезда в страну постоянного проживания одного спутника застрахованного лица в случае его госпитализации или смерти эконом-класс

18. оплата расходов на поиск и спасение застрахованного лица вследствие несчастного случая в горах, на море, в джунглях или других отдаленных местностях.10%ро

Программа С - включает в себя условия Программы В, а также:раммавключает в себя условия

19. компенсация расходов на перевозку легкового автомобиля Застрахованного лица, ставшегонепригодным для дальнейшей эксплуатации вследствие внезапной технической поломки или дорожно-транспортного происшествия (ДТП), до ближайшей станции технического обслуживания(СТО) 200EURO/USD

20. компенсация стоимости проезда застрахованных водителя и пассажиров в страну постоянногопроживания, если легковой автомобиль, на котором они путешествуют, похищено или повреждено врезультате ДТП и дальнейшая эксплуатация его невозможна - 200 EURO/USD

21. компенсация расходов на устранение внезапной технической поломки или повреждения в результатеДТП легкового автомобиля Застрахованного лица или стоимости временного хранения на охраняемойстоянке, если его отремонтировать невозможно - 200 EURO/USD

Страхование от несчастного случая

22. компенсация стоимости оплаченных услуг адвоката по защите прав застрахованного лица после ДТП сего участием10%имиты

23. Временная потеря трудоспособности 30 %

24. Инвалидность вследствие несчастного случая:

ІІІ группы 60 %

ІІ группы 75 %

І группы 100 %

25. Смерть вследствие несчастного случая 100 %

Страхование гражданской ответственности, лимиты

26. возмещение ущерба, нанесенного жизни, здоровью третьих лиц неумышленными действиямиЗастрахованного лица70 %

27. страховая выплата пострадавшим третьим лицам за причиненные боль и страдания в результатенеумышленных действий Застрахованного лица3,5%

28. возмещение ущерба, нанесенного имуществу третьих лиц неумышленными действиямиЗастрахованного лица30 %

29. возмещение убытков, причиненных непреднамеренным действиями Застрахованного лица, которыепривели к поломке или повреждению, взятого им напрокат спортивного инвентаря 1 %

30. оплата услуг адвоката и переводчика для защиты прав Застрахованного лица во времяадминистративных процессов10 %

31. внесение залога, необходимого для освобождения застрахованного лица из-под ареста, которыйпроизошел вследствие ущерба, нанесенного непреднамеренными действиями Застрахованного лица10 %

Страхование финансовых рисков, связанных с отказом / прерыванием поездки, лимиты

32. компенсация расходов, связанных с невозможностью осуществления туристической поездкивследствие внезапного, непредвиденного и неумышленного события, которое произошло до датыначала туристической поездки  100 %

33. компенсация стоимости забронированных, но неиспользованных услуг, в связи с прерываниемпутешествия вследствие внезапного, непредвиденного и неумышленного события, котороепроизошло во время осуществления туристической поездки за границей  100 %

34. компенсация дополнительных расходов на обратный проезд, в связи с прерыванием путешествия эконом-класс

35. компенсация расходов на проживание, питание и проезд к другому аэропорту / вокзалу в связи сопозданием на рейс; 200 EURO/USD

36. компенсация расходов на проживание, питание и проезд к месту постоянного проживания, в связи сопозданием рейса. 100 EURO/USD

Страхование багажахование бимиты

37. компенсация убытков, вызванных повреждением, кражей, уничтожением или потерей багажа 100 %

38. компенсация расходов на приобретение товаров первой необходимости, в связи с задержкой багажаболее чем на 6 часов 10 %

39. компенсация затрат на оформление документов, необходимых для возвращения в странупроживания.Необходим постоянногоые расходы.

40. обратная помощь в случае потери или хищения денежных средств и других платежных средств 10 %

      Советы путешественникам по здоровью

? Как подготовиться к поездке

При подготовке к путешествию рекомендуем придерживаться следующей подсказки.

Здоровье:

- Проконсультируйтесь у врача (при необходимости у специалиста в области тропической медицины) или узнайте в Интернете, какие прививки могут Вам понадобиться и какие следует принять меры безопасности при въезде в данную страну;

- Не забудьте взять с собой лекарства, которые Вы обычно принимаете;

- Подготовьте дорожную аптечку, предварительно посоветовавшись с врачом или фармацевтом в аптеке.

? Как безопасно переносить авиаперелет

Длительный авиаперелет может стать серьезным испытанием для организма. Кровообращение в ногах затрудняется в результате длительного сидения. Поэтому непосредственно перед вылетом полезно совершить короткую прогулку, а в самолете время от времени полезно сокращать и расслаблять мышцы ног. Важно пополнять

потерю жидкости. Желательно каждый час выпивать по стакану воды.

? Как безопасно купаться

Если Вы собрались купаться сразу же после приема пищи - лучше подождите некоторое время. Холодная водаможет вызвать тошноту, головокружение или даже потерю сознания. Не заплывайте далеко в море или океан. Не оставайтесь слишком долго в холодной воде. Переохлаждение может плохо повлиять на мышцы и вызывать судороги. Не ныряйте головой вниз.

Если после длительного пребывания на солнце вы сильно разогрелись, то прыжок в холодную воду может вызвать сердечный приступ.

Если у вас насморк или иное простудное заболевание, не купайтесь в холодной или мутной воде. Водные амебы могут вызвать воспаление оболочки мозга.

Следите за тем, чтобы в ушах не оставалась вода. Это может вызвать воспаление среднего уха (отит). Также нужно избегать заросших озер и прудов, ведь там существует опасность возникновения дерматита. Например, личинки цекарий проникают под кожу, вызывая неприятный зуд, а потом тяжело-инфицированные нарывы.

!!! Если у Вас нет возможности немедленно обратиться к врачу, обратите внимание на следующие

      советы:

Советы для безопасного пребывания на солнце:

Передозировка солнечных лучей изменяет структуру клеток кожи. Эти повреждения могут носить необратимый характер - от ускоренного старения кожи до раковых образований. Риск получить солнечный ожог в первую очередь зависит от типа кожи. Существует четыре типа кожи, но различия между ними нечеткие.

Тип 1: Внешние признаки: белая кожа, рыжие или светлые волосы, веснушки, светлые глаза, очень чувствительная кожа; реакция на солнце: немедленное покраснение кожи, тяжелые солнечные ожоги, шелушение кожи, отсутствие загара.

Совет: при возможности избегайте солнца, допускаются лишь непродолжительные солнечные ванны.

Тип 2: Внешние признаки: светлая кожа, светлые волосы, светлые глаза, чувствительная кожа; реакция на солнце: быстрый ожог, возможно слабый загар, шелушение кожи.

Совет: используйте крема с высокой степенью защиты от солнца.

Тип 3: Внешние признаки: кожа средней степени пигментации, светло-каштановые или русые волосы, серые, зеленые или карие глаза. Реакция на солнце: редко бывают

несильные ожоги, кожа хорошо загорает.

Совет: используйте крема с надежной степенью защиты от солнца.

Тип 4: Внешние признаки: смуглая или темно-коричневая кожа, темные волосы, карие глаза. Реакция на солнце: ожоги маловероятны; быстрый и насыщенный загар. Совет: при появлении покраснений используйте защитные крема от солнца.

Советы при появлении легких покраснений от солнца:

Покраснение кожи можно уменьшить с помощью крема или молочка для ухода за кожей после загара. Они содержат витамины с антиоксидантным действием, бисаболол и охлаждающие компоненты. Основное правило: избегать дальнейшего воздействия солнечных лучей.

Советы для безопасного питания:

Необычные зарубежные продукты, сытные трапезы в позднее время суток, избыток алкоголя - все это может плохо повлиять на желудок. Возможны боли, тошнота и даже рвота. Если возникло расстройство желудка, избавиться от плохого самочувствия и нейтрализовать повышенную кислотность помогут антациды (напр., альмагель). Кроме того, в течение одного или двух дней нужно постараться ограничить прием пищи.

"Месть Монтесумы" - около 50% всех туристов, которые посещают теплые страны, ощущают это на себе. Диарея - это следствие попадания в организм возбудителей инфекции, которые переносятся через воду или немытые продукты. Поэтому первая заповедь туриста - соблюдение правил гигиены при употреблении воды и пищи.

Запомните заповедь моряков: "Boil it. Peel it. Cook it or forget it ("Вскипяти, почисть, приготовь или забудь") и следуйте следующим правилам:

- Ешьте только те салаты, овощи и фрукты, которые можно почистить;

- Заказывайте только те блюда из рыбы и мяса, которые прошли длительную температурную обработку;

- Кипятите или дезинфицируйте воду;

- Для чистки зубов пользуйтесь минеральной водой из бутылки;

- Не употребляйте ледяные кубики.

Как правило, диарея проходит в течение трех дней. Если серьезные жалобы остаются в течение более длительного времени, необходимо обратиться к врачу. Важнейшие принципы терапии - употребление жидкости и электролитов.

Поэтому в дорожной аптечке должны быть средства от диареи и электролитный раствор.

Советы при появлении легкой простуды:

Простудиться можно даже в отпуске. Это серьезное испытание для иммунной системы, поэтому ее нужно поддерживать. Организм можно защитить от простуды, если принимать достаточное количество витаминов и минеральных веществ. В случае изменения климатической зоны целесообразно принимать растительные

иммуностимулирующие препараты. Они помогут также избежать простуды от кондиционера. В дорожной аптечке должны быть средства от кашля, насморка и боли в горле.

Советы при появлении болей:

На случай, если во время отпуска вас беспокоят боли, в дорожной аптечке обязательно должны быть болеутоляющие средства. Принимать такие лекарства длительное время можно только под наблюдением врача. Если Вас продолжают беспокоить продолжительные и сильные боли, то лучше проконсультироваться с врачом.

Советы при возникновении травм:

Для оказания первой помощи в дорожной аптечке обязательно должны быть следующие средства:

- Эластичный бинт и стерильный материал для компрессов;

- Спрэй для обработки ран, ножницы, пинцет;

- Охлаждающий компрессы, гель при растяжении мышц;

- Дезинфицирующие средства, дезинфицирующая мазь.

 

Советы при укусах насекомых:

Защита от укусов насекомых имеет особо важное значение, поскольку насекомые переносят различные инфекционные заболевания. Важнейшие правила при защите от насекомых:

- Наносите средства от насекомых на незащищенные участки кожи;

- Носите одежду, которая максимально закрывает кожу, особенно при нахождении в лесной зоне;

- Старайтесь находиться в защищенных от насекомых помещениях (кондиционеры, решетки от насекомых);

- Используйте москитные сетки;

- Применяйте аэрозоли, клейкие спирали и т.д.

10 золотых правил для Вашего здоровья

- Перед поездкой проконсультируйтесь с врачом о возможных заболеваниях и проведите профилактические мероприятия (например, сделайте прививки);

- Соблюдайте правила гигиены при употреблении воды и пищи;

- Не переоценивайте свои физические возможности во время активного отдыха;

- Не купайтесь в незнакомых водоемах и не ходите босиком по пересеченной местности;

- Защищайтесь от чрезмерного воздействия прямых солнечных лучей;

- Не находитесь слишком долго на морозе, под дождем, на воде или под водой;

- Держите при себе дорожную аптечку с полным набором лекарств;

- Избегайте половых контактов без предохраняющих средств;

- Храните при себе номер горячей линии «Европейского туристического страхования" и адрес посольства Украины в стране пребывания;

- При возникновении тяжелых расстройств здоровья (переломов, тяжелых ушибов тела, ожогов и других опасных для жизни и здоровья травм) немедленно обратитесь по телефону горячей линии "Европейского туристического страхования" и действуйте в соответствии с указаниями.

      Порядок действий при наступлении страхового события

- При наступлении страховых событий, требующих медицинской помощи (внезапном заболевании или несчастном случае) Вам следует:

Связаться с ассистирующей компанией по телефонам, указанным ниже и сообщить:

· Ф.И.О. застрахованного лица;

· номер контактного телефона;

· место нахождения (страну, город, гостиницу, и т.п.);

· номер страхового полиса;

· дату начала и окончания действия страхового полиса;

· описать событие и сообщить, какая помощь нужна.

Следовать инструкциям оператора ассистирующей компании

АССИСТАНС

 

                                     Турция                                      + 90 242 248 14 74

                                      Египет                                      + 2 012 2000 19 04

                                      Болгария                                 + 359 52 31 55 88

                                      Андорра

                                      Греция

                                      Доминиканская

                                      Республика

                                      Испания                                    +3 491 387 30 33

                                      Италия

                                      Португалия

                                      Франция

                                      Латинская Америка

                                      Другие страны                          +420 221 860 652

Самостоятельно обратиться в ближайшее медицинское учреждение или за помощью к врачу.

N.B. Вы также можете это сделать при невозможности связаться с ассистирующей компанией или при необходимости оказания срочной медицинской помощи

Обязательно предъявить Ваш Договор комплексного страхования (страховой полис)

Оплатить, если потребуется, оказанные медицинские и пр. Услуги.

Получить чеки, квитанции и т.п. надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие заболевание и сумму медицинских расходов.

По возвращении из поездки подать заявление о выплате страхового возмещения и документы, предусмотренные договором страхования

Получить страховое возмещение

N.B. В случае обращения в ассистирующую компанию, Ваши медицинские и прочие расходы могут быть оплачены «ЕТС», в соответствии с условиями договора страхования!

- При наступлении событий, не требующих медицинской помощи: потере зарегистрированного багажа, отмене путешествия, причинении ущерба жизни или имуществу третьих лиц свяжитесь со Страховщиком по номеру телефона:

                                                              + 38 044 220 00 07

           в рабочее время с 09:00

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер